Contact Details page

פניות הציבור

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​היחידה לפניות הציבור, בקרה וניהול הידע האגפי אמונה על פיתוח, עיצוב ותחזוקת התשתיות הארגוניות באגף.

כמו כן אחראית לנושאי פניות הציבור, קידום פעילויות לשיפור השרות והתאמתו לסביבה המשתנה, תוך מתן דגש על שרות מקצועי, איכותי וייחודי.

מתן תשובה סופית לפניות ו/או תלונות שהתקבלו, ינתן עד 14 ימים מיום קבלתה.

במקרים בהם הטיפול בפניה ו/או בתלונה מצריך זמן ממושך יותר מ 14 ימים, תשלח לפונה תשובת ביניים עד לסיום תהליך הבדיקה​ ולא יותר מ 28 ימים מיום קבלתה.

טלפון

טלפון

03-7380255| 03-7380223

ימי א-ה בין השעות 08:00 ל- 16:00

פקס

פקס

03-7380618

כתובת מטה אגף משפחות הנצחה ומורשת

דואר

בניין משרד הביטחון, יעקב דורי, ת.ד ,976, מיקוד: 5510802