דיור

​​​​​​הורה שכול המעוניין לקבל סיוע האגף בנושאי דיור מוזמן לפנות אל עובד/ת הרווחה במחוז המטפל.

מומלץ לפנות כבר בשלב התכנון, לפני ביצוע צעדים שמשמעותם התחייבות כספית, לצורך קבלת פרטים מלאים על הזכאות, אופן הגשת הבקשה והמסמכים הנדרשים לבחינת הבקשה.

הסיוע ניתן בנושאים הבאים:

רכישת דירה ראשונה / החלפת דירה / כיסוי חלקי של המשכנתא, שיפוצים, התקנת מעלית / מעלון.​​


קבלת סיוע מיוחד

​​הורים שכולים המבקשים סיוע מיוחד שאינו כלול במסגרת החוק יפנו לעובד הסוציאלי או לקצין התגמולים המחוזי ויפרטו את בקשתם. הצורך ייבדק על ידי הגורם המוסמך במטרה לסייע במידת האפשר.