הועדה לפנים משורת הדין


 

הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין פועלת מכוח תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (כללי עבודתה של הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין) תשע"ח- 2017.

 

לוועדה סמכות לדון במקרים חריגים ומיוחדים בהם מבוקש סיוע שאין לו מענה בחוק, בתקנות, בהוראות הנוהל של האגף, או במקרים בהם ישנה חריגה מהקריטריונים המפורטים בתקנות ובהוראות האגף. הפנייה לוועדה מחייבת שקיפות כלכלית מלאה ובהתקיים מצב סוציואקונומי קשה.

 

הועדה מתקיימת בראשות שופט בדימוס ומשתתפים בה נציגים מאגפי משרד הביטחון (אגף תקציבים, אגף כספים, היועץ המשפטי), נציגי ציבור ונציגי הארגונים היציגים.

 

לקבלת פרטים נוספים על הליך הגשת הבקשה והמסמכים הנדרשים ניתן לפנות אל עובד הרווחה במחוז המטפל.

 

להלן קישור לצפייה בתקנות הוועדה:  https://www.nevo.co.il/law_html/law01/501_737.htm

 

בהתאם לקבוע בסעיף 35 א(ה) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום)- תש"י 1950 , החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין , יפורסמו באתר האינטרנט של אגף משפחות הנצחה ומורשת, ללא פרטים מזהים.

 

 


 

תאריך הועדה​

קובץ הועדה​

17/10/2021​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 17/10/2021
19/09/2021​​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 19/09/2021
15/08/2021​​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 15/08/2021
20/07/2021​​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 20/07/2021
11/07/2021​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 11/07/2021
13/06/2021         ​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 13/06/2021​
23/05/2021​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משור הדין מיום 23/05/2021​
​18/04/2021
החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 18/04/2021
21/03/2021​

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 21/03/2021
14/02/2021​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 14/02/2021​
24/01/2021​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 24/01/2021​
14/01/2021​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדיון מיום 14/01/2021​
06/12/2020 ​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 06/12/2020​
05/11/2020​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 05/11/2020​
18/10/2020   החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 18/10/2020
​13/09/2020          ​
​​ החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 13/09/2020​
​30/08/2020

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת ​הדין מיום 30/08/2020​​​​​​​
​12/07/2020
​​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת ​הדין מיום 12/07/2020​​​​​
​14/06/2020
החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת ​הדין מיום 14/06/2020​​​​
​17/05/2020​​​
​​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת ​הדין מיום 17/05/2020​​​
​15/03/2020
החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת ​הדין מיום 15/03/2020​​​
​19/01/2020
​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת ​הדין מיום 19/01/2020​​
​15/12/2019
החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת ​הדין מיום 15/12/2019​
​28/10/2019
החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת ​הדין מיום 28/10/2019​
​15/09/2019
​​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 15/09/2019​

18/08/2019​

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 18/08/2019​

14/07/2019

​החלטות הו​עדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 14/07/2019​

​07/04/2019

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 07/04/2019

​03/03/2019

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 03/03/2019

​21/01/2019

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 21/01/2019

​15/05/2018

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 15/05/2018

​14/01/2018

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 14/01/2018

​20/08/2017

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 20/08/2017

​26/07/2017

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 26/07/2017

​25/06/2017

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 25/06/2017

24/04/2017

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 24/04/2017​

20/03/2017

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 20/03/2017

​16/02/2017

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 16/02/2017​

12/01/2017

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 12/01/2017

​05/12/2016

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 05/12/2016

26/09/2016

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 26/09/2016

08/09/2016

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 08/09/2016

25/08/2016

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 25/08/2016

28/07/2016

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 28/07/2016

​28/06/2016

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 28/06/2016

​31/05/2016

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 31/05/2016

30/03/2016

​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 30/03/2016

​06/01/2016

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 06/01/2016

​02/12/2015

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 02/12/2015

​09/11/2015

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 09/11/2015

​14/10/2015

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 14/10/2015

​07/09/2015

​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 07/09/2015

​10/08/2015​

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 10/08/2​015

​26/07/2015

​החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 26/07/2015

15/06/2015

החלטות הועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין מיום 15/0​6/2015​