הטבות רפואיות

​​הסיוע בנושא ההטבות  הרפואיות ניתן לאחר מיצוי זכויות במשרד הבריאות/ קופות חולים/ ביטוח משלים או כל גורם מממן אחר, בצירוף מכתב פניה וטופס ויתור סודיות רפואית חתום ע"י האלמנה.​

להורדת חוברת הטבות רפואיות לחצו כאן

טיפולים רפואיים

תרופות​

מכשירים ועזרים רפואיים​


קבלת סיוע מיוחד

אלמנה המבקשת סיוע מיוחד שאינו כלול במסגרת החוק תפנה לעובד הסוציאלי או קצין התגמולים המחוזי ותפרט את בקשתה. הצורך ייבדק על ידי הגורם המוסמך במטרה לסייע במידת האפשר.​​