דף הבית

​​​​​​​

הינך זכאית לקבל סיוע בעניינים רפואיים על סמך אישור מרופא, לאחר שמיצית את זכאותך במשרד הבריאות/קופת חולים/ביטוח משלים, או בקרב כל גורם מממן אחר הקבוע בחוק ובתקנות.

את הבקשה לקבלת הסיוע יש להגיש לקצין התגמולים במחוז המטפל בסמוך לביצוע ההוצאה, בצירוף חשבונית מס/קבלה מקורית על שמך, וזאת על פי הקריטריונים שנקבעו לכך בחוק ובתקנות.​