קרנות ועזבונות

מתן הסיוע באמצעות קרנות ועזבונות מותנה בקיום המשאבים הכספיים המצויים בקרנות ועזבונות.

בהיעדר  קבלות מקור, יש להציג קבלה העתק נאמן למקור וכן הצהרת הפונה על אובדן חשבונית.

לצורך סיוע בקרנות ועזבונות יש להגיש  את טופס הבקשה, לחצו כאן להורדת הטופס
 

​יתומים עד גיל 21 

(הסיוע יינתן באמצעות האלמנה)

​יתומים מגיל 21 ועד גיל 40

(שהוכרו עד גיל 30)