תגמולים ורווחה כלכלית

​​​

הינך זכאית לתגמול חודשי קבוע בגובה התגמול המשולם לאלמנתו של חלל ללא ילדים, וזאת ממועד תחילת הזכאות ולא יותר מ-5 שנים מיום הפטירה.

התגמולים פטורים ממס הכנסה וכן אינם ניתנים להעברה, לערבות, לשעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא.

 

מענק להוצאות מיוחדות

בנוסף על תגמול, יוענק מענק חד-פעמי למימון הוצאות מיוחדות שנדרשו בסמוך לפטירת הנספה בסך 5,821 ש"ח (נכון ל - 13/06/2024)


חקיקה ונהלים

סעיף 14(א,ב) לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950​​