סיוע בידי הזולת, בתי אבות ודיור מוגן

קבלת סיוע מיוחד

​​הורים שכולים המבקשים סיוע מיוחד שאינו כלול במסגרת החוק יפנו לעובד הסוציאלי או לקצין התגמולים המחוזי ויפרטו את בקשתם. הצורך ייבדק על ידי הגורם המוסמך במטרה לסייע במידת האפשר.