ריכוז זכויות לאוכלוסיה מבוגרת

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​אגף משפחות, הנצחה ומורשת שוקד על הנגשת השירותים לאוכלוסיה המבוגרת בקרב המשפחות השכולות.

בפרק זה מרוכזות בין היתר ההטבות העומדות לרשות האוכלוסיה המבוגרת (גיל 65 ומעלה) אשר ניתנות בכפוף לקבוע בחוק.​​​

סיוע סיעודי​

​​סיוע בדיור ורכב​

​נושאים רפואיים​

​סיוע ברכישת חלקת קבר והקמת מצבה לאלמנה​