הטבות רפואיות

​​הסיוע בנושא ההטבות הרפואיות ניתן לאחר מיצוי זכויות במשרד הבריאות/ קופות חולים/ ביטוח משלים או כל גורם מממן אחר ובצירוף מכתב פנייה מההורה.

להורדת חוברת הטבות רפואיות לחץ כאן.

טיפולים רפואיים

​תרופות​

מכשירים ועזרים רפואיים

​​
קבלת סיוע מיוחד

​​הורים שכולים המבקשים סיוע מיוחד שאינו כלול במסגרת החוק יפנו לעובד הסוציאלי או לקצין התגמולים המחוזי ויפרטו את בקשתם. הצורך ייבדק על ידי הגורם המוסמך במטרה לסייע במידת האפשר.