טפסים

כדי למלא הטפסים ולחתום עליהם באופן אינטראקטיבי, יש להוריד את הקובץ למחשב ולמלא אותו באמצעות תוכנת  Acrobat​