תכנים לקיום טקסי יוה"ז ברחבי העולם

​​​​​​​​​​​​​​

 דבר סמנכ"ל וראש אגף משפחות הנצחה ומורשת - מר אריה מועלם

​​