דיור


קבלת סיוע מיוחד

אלמנה המבקשת סיוע מיוחד שאינו כלול במסגרת החוק תפנה לעובד הסוציאלי או קצין התגמולים המחוזי ותפרט את בקשתה. הצורך ייבדק על ידי הגורם המוסמך במטרה לסייע במידת האפשר.