אלמנות המתגוררות בחו"ל

​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​עדכון פרטים אישיים​

​הנצחה​

​שירותים סוציאליים

תגמולים

מידע וזכויות

 מידע וזכויות- הטבות רפואיות

הסיוע בנושא הטבות רפואיות ניתן לאחר מיצוי זכויות אצל כל גורם מממן אחר ובצירוף הצהרה המעידה על קבלת/ אי קבלת תשלום מכל גורם אחר.

לצורך בדיקת הזכאות ניתן לפנות לקונסוליה הקרובה למקום מגוריכם.


 

לימודים

​מידע וזכו​יות​​​ - יתומים עד גיל 21​

​ ​מידע וזכו​יות​​​ - יתומים מעל גיל 21​