משפחות המתגוררות בחו"ל

​​​

​​עדכון פרטים אישיים

הנצחה

שירותים סוציאליים

​תגמולים

מידע וזכויות

מידע כללי על הטבות:

הסיוע בנושא ההטבות הרפואיות ניתן לאחר מיצוי זכויות במשרד הבריאות/ קופות חולים/ ביטוח משלים או כל גורם מממן אחר ובצירוף מכתב פנייה מההורה.

​מידע וזכויות​- הטבות רפואיות

הסיוע בנושא הטבות רפואיות ניתן לאחר מיצוי זכויות אצל כל גורם מממן אחר ובצירוף הצהרה המעידה על קבלת/ אי קבלת תשלום מכל גורם אחר.

לצורך בדיקת הזכאות ניתן לפנות לקונסוליה הקרובה למקום מגוריכם.

​​לימודים