ועדה ציבורית בנושא יתומי מערכת הביטחון

ועדה ציבורית לבחינה וגיבוש המלצות בסוגיות הכרוכות במעמדם ובהיקף זכויותיהם של יתומי צה"ל וכוחות הביטחון הבוגרים.

 

-רקע להקמת הועדה הציבורית

-קול קורא לציבור לפנות לועדה

-כתב מינוי לועדה