סיוע רגשישירותים סוציאליים לארוסות הנופלים

העובדים הסוציאליים שבמחוזות האגף מעניקים לך סיוע בהתמודדות עם האובדן והשלכותיו. אנו מעניקים טיפול, ייעוץ, הכוונה והדרכה בהתאם לצרכייך ועל פי רצונך לאורך 10 שנים החל מיום הפטירה.​

​​​​​​​​