בתים חמים

​​​​​בשנת 2015, במסגרת פיתוח שירותים ופרויקטים לאוכלוסיית המבוגרים מקרב בני המשפחות השכולות ובשיתוף עם "אשל"- עמותה ללא כוונת רווח, שנתמכת על ידי הג'וינט וממשלת ישראל. אשל עוסקת בתכנון ופיתוח תכניות ושירותים איכותיים וחדשניים, כלל-ארציים ומקומיים, עבור האוכלוסייה המבוגרת בישראל וכן בשיפור השירותים הקיימים לאוכלוסייה זו. הוחלט לאמץ את מודל ה"בית החם", זאת לאחר שהתקבל הרושם כי הפרויקט מתאים לזכאי האגף. הפרויקט, בפיתוח של "אשל", מהווה מקום מפגש וכתובת חברתית לקשישים אשר מבקשים להרחיב את קשריהם האישיים והחברתיים ומעדיפים מסגרת אינטימית וקטנה. עובדי האגף שנחשפו לפרויקט התרשמו כי הוא מתאים לאוכלוסיית המשפחות המעדיפות פעילות במסגרת אינטימית עם בני משפחות אחרים המכירים ומבינים לליבם. הפרויקט מתאים במיוחד לאזורים בהם אין היצע רב לפעילות פנאי או שההיצע אינו מהווה מענה מספק לצרכים החברתיים של אוכלוסיית היעד.

מתחילת הפרויקט ועד היום  הוקמו מספר בתים חמים. אנו מוצאים, כי התרומה של פרויקט "בתים חמים" לרווחת חייהם של בני המשפחות השכולות הינה חשובה ומשמעותית. המפגש הקבוצתי מפחית את הבידוד החברתי ומצמצם את החרדה, היות וקשיי היחיד אינם ייחודיים. הקבוצה מספקת סביבה בטוחה ותומכת, המחזיקה בכאב בחמלה, ללא תובענות לשינוי ותיקון.

הייחודיות של הפרויקט הינה בכך שאין מנחה חיצוני והקבוצה מתנהלת "כקבוצה לעזרה עצמית". הקבוצה מהווה עבור הפרט מסגרת של תמיכה ועזרה הדדית, המבוססת על אחווה וסולידריות בקרב אנשים המבינים את זה העומד מולם. בכוונתנו להמשיך ולפעול לטובת פתיחת בתים חמים נוספים ברחבי הארץ, בהתאם לצורך. ​